Dirençli epilepsi nedir?

Dirençli epilepsi nedir?

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Aycan Ünalp anlatıyor:

Beynimiz, nöron adı verilen milyonlarca hücreden oluşmaktadır. Bu hücreler kimyasal aracılar yoluyla birbirleriyle iletişim halinde bulunur. Nöbet dediğimiz durumlarda, beyinde anormal aşırı aktiviteler meydana gelir ve bunun sonucunda vücudumuzda anormal hareketler, duyular veya hisler ortaya çıkmaktadır. Epilepsi ise tekrarlayan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır.

 

Epilepsi beynin en sık görülen hastalığı olarak kabul edilmektedir. Her yaşta görülebilmekte ve tanı klinik ve nörofizyolojik araştırmalarla yapılmaktadır.

 

Epilepsinin ilk basamak tedavisinde genellikle tercih edilen antiepileptik ilaçlar, hastaların 3'te 1'inde nöbetlerin kontrol altına alınmasında etkili olmazlar. Nöbet tipine uygun olarak seçilmiş, tolere edilebilir ve uygun dozda kullanılmış 2 ilaca rağmen nöbetlerin devam ettiği epilepsilere ilaca dirençli epilepsi veya kısaca dirençli epilepsi denilmektedir. Eğer ilk 2 ilaç tedavisi başarısız olursa diğer denemelerde nöbetlerin kontrolünde başarı şansı %5'in altına düşmektedir. Uluslararası rehberlere göre iki antiepileptik ilaç almasına rağmen nöbetleri kontrol edilemeyen çocuklar dirençli epilepsi tanısı almaktadır.